Organic,Waste,,Heap,Of,Biodegradable,Vegetable,Compost,With,Decomposed,Organic
150 000 tonni
tekib Eestis aasta jooksul biojäätmeid

Biojäätmed

VÄÄRTUSLIK RESSURSS

Biojäätmed on väga väärtuslik ressurss, mida kiputakse siiani alahindama. Liialt vähe teatakse fakti, et tänapäevase tehnoloogiaga saab biojäätmetest toota edukalt gaasi ning väetist.

Aastas kogutakse Eestis liigiti ca 13 500 tonni biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid ning ca 23 000 tonni aia- ja haljastusjäätmeid. Tegelikult tekib biojäätmeid aga oluliselt rohkem, sest segaolmejäätmete hulgas sisaldub ca 32% ulatuses biojäätmeid. See tähendab, et Eesti biojäätmete ressurss on aastas kokku ligikaudu 150 000 tonni.

Siit (klõpsa sõnale) saad endale arvutisse laadida ülevaatliku biojäätmete sorteerimisjuhendi.