Blue,Sky,And,Cloud,With,Tree.
Keskkonnasõbralik protsess
hoiab ära metaani sattumise atmosfääri.

Kääritamine

BAKTERITE TÖÖ

Temperatuur kääritusseadmetes on 37–40 kraadi vahel ja seal ei ole hapnikku. Protsessi käigus lagundavad bakterid biomassi väikesteks osadeks ning hilisemas tootmisprotsessis tekitavad teist tüüpi bakterid biogaasi, milles on keskmiselt 50–60% metaani. Seejärel toorgaas puhastatakse ja saadakse biometaan, mis on oma omadustelt ja kütteväärtuselt samaväärne maagaasiga.