IMG_ava_1
Sõltumatu energia
Köögi- ja sööklajäätmetest saab kodumaine gaas
avaleht_gaasibussid_ava
Ringmajandus
Sinu arbuusikoor paneb Tallinna bussid liikuma
avaleht_vili
Põlluramm
Gaasitootmise tahke ja vedel jääk kasutatakse väetisena Eestimaa põldudel

Eestis ainulaadne

TOIMIV RINGMAJANDUSMUDEL

EKT Ecobio biogaasitehas on Eestis hetkel ainulaadne, esmakordselt on loodud võimalus taaskasutada inimestelt kokku kogutud köögi- ja sööklajäätmeid.

Kogutud biojäätmetest toodetakse biogaasi, millega sõidavad Tallinna bussid. Samuti on saaduseks digestaat, millega väetatakse Põhja-Eesti põlde.

EKT Ecobio tehas toimib ringmajandusmudeli järgi ning sellel on suur mõju ladestamisele suunatavate jäätmete koguse vähendamisele. Biogaasi tehas vähendab taastumatute loodusvarade tarbimist, prügilate täitumist ning jäätmete ladestamisega kaasneva võimaliku keskkonnareostuse tekkimist. Vaata videost, kuidas tehas toimib!

Uudised

Oluline teada

img

Biojäätmed

Biojäätmed on väga väärtuslik ressurss, millest saab tänapäevase tehnoloogiaga toota edukalt gaasi ja väetist.

Köögi- ja sööklajäätmed

Köögi- ja sööklajäätmed on osa biojäätmetest, mida tekib igapäevaselt. Olmeprügisse viskamise asemel on palju mõistlikum saata need biogaasitehasesse.

Suletud süsteem

Biogaasitehasele vajalikud jäätmed liiguvad täielikult suletud süsteemis vältides niiviisi keskkonnaohtude või ebameeldivate lõhnade teket.

Kääritamine

Kääritusprotsessi käigus lagundavad bakterid biomassi väikesteks osadeks, millest hilisemas protsessis tekitavad teist tüüpi bakterid biogaasi.

Biogaas

Kääritusprotsessi tulemusel tekkiv gaas puhastatakse ja töödeldakse ning võetakse peamiselt kasutusele transpordigaasina.

Digestaat

Digestaat ehk tahke ja vedel väetis tekib kääritusprotsessi tulemusena ning seda kasutatakse Eestimaa põldude väetamiseks.

Arbuusikoortest biogaasiks.

 

TOETUSED

EKT Ecobio OÜ on saanud Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahendusel Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust summas 3 851 678 eurot. Projekti „EKT Ecobio OÜ biojäätmete ümbertöötlemise tehase rajamine“ eesmärgiks on suurendada biolagunevate jäätmete (jäätmekoodiga 20 01 08 ja 20 02 01) valikkogumist ja ringlussevõttu, mille saavutamiseks rajatakse 2023. aastal ümbertöötlemise tehas Maardusse, Vana-Narva mnt 26. Projekti tulemusena on plaanis 15 aasta jooksul ringlusse suunata üle 200 000 tonni biolagunevaid jäätmeid.