Pile,Of,Garbage,Plastic,Black,And,Trash,Bag,Waste,Many
Olmeprügi ringlussevõtt
sõltub sellest, et toidujäätmed sinna hulka ei satuks.

Köögijäätmed

ARBUUSIKOOREST GAASIKS

Köögi- ja sööklajäätmed on osa biojäätmetest, mida tekib igapäevaselt, kuid olmeprügisse viskamise asemel on palju mõistlikum saata need biogaasitehasesse. Muutes oma koduse arbuusikoore biogaasiks ja väetiseks, aitad astuda energiajulgeoleku osas tähtsa sammu ning ringmajanduse edendamiseks erakordselt tähtis samm.