avaleht gaasibussid liikuma v1
Ringmajandus
Sinu arbuusikoor paneb Tallinna bussid liikuma
kuldne vili
Põlluramm
Gaasitootmise tahke ja vedel jääk kasutatakse väetisena Eestimaa põldudel
IMG_0043
Energiasõltumatus
Köögi- ja sööklajäätmetest saab tehases kodumaine gaas

Eestis ainulaadne

TOIMIV RINGMAJANDUSMUDEL

EKT Ecobio biogaasitehas on Eestis hetkel ainulaadne, esmakordselt on loodud võimalus taaskasutada inimestelt kokku kogutud köögi- ja sööklajäätmeid.

Kogutud biojäätmetest toodetakse biogaasi, millega sõidavad Tallinna bussid. Samuti on saaduseks digestaat, millega väetatakse Põhja-Eesti põlde.

EKT Ecobio tehas toimib ringmajandusmudeli järgi ning sellel on suur mõju ladestamisele suunatavate jäätmete koguse vähendamisele. Biogaasi tehas vähendab taastumatute loodusvarade tarbimist, prügilate täitumist ning jäätmete ladestamisega kaasneva võimaliku keskkonnareostuse tekkimist.

kuupmeetrit biometaani ööpäevas
tonni digestaati aastas
tonni käideldud biojäätmeid
kuupmeetrit biometaani aastas

Juhtkond

Oleg Žukovets

Tehase juht

oleg.zukovets@ekkt.ee

Kalle Grents

Arendusjuht

kalle.grents@ekkt.ee