99% vähem

tahkeid osakesi võrreldes diiselmootoriga

Biogaas

img

KESKKONNASÕBRALIK KÜTUS

Biogaas põleb mootoris puhtamalt ja põlemine vähendab nii globaalset süsinikdioksiidi emissiooni kui ka õhureostust. Põlemisel tekkib oluliselt vähem vääveloksiidi heidet, mis kombinatsioonis veega võib moodustada happevihma. Samuti väheneb oluliselt lämmastikoksiidi heide. Lisaks on gaasimootor diiselmootorist vaiksem.