20 000 tonni

biolagunevaid jäätmeid suudab tehas aastas käidelda

Suletud süsteem

img

KONTROLLITUD PROTSESS

Biojäätmed liiguvad täielikult suletud süsteemis: autod valavad jäätmed kinnises hoones punkrisse, pärast võõriste eemaldamist liiguvad jäätmed kääritusseadmetesse, kus käärimisprotsessi käigus kogutakse kokku eralduv metaan. Järelkäärituse protsessi käigus toimub digestaadi järelkäärimine ning saab koguda veel biogaasi. Kääritusjääk eraldatakse vedelaks ja tahkeks väetiseks.