Maardu biogaasitehases algas seadmete testimine – kääritusse jõudsid
esimesed koormad kodumajapidamistest kogutud köögijäätmeid

Eile jõudsid esimesed koormad biojäätmeid Maardusse EKT Ecobio biogaasitehasesse.
Tehas on valmis, esimese biojäätmete koormaga algavad seadmete testimised. Maardu
tehas on Eestis ainulaadne, sest kasutab kääritamise tooraineks elanikelt kogutud köögi-
ja sööklajäätmeid ning rohelisi haljastusjäätmeid. Esimesed elanikelt kogutud biojäätmed,
mis tehasesse jõudsid, on pärit Harkust vallast.

Kuidas valmib biogaas Ecobio tehases?
EKT Ecobio Maardu biogaasitehas on Eestis ainulaadne, kasutades gaasi tootmiseks
kodumajapidamisest pärit biolagunevaid jäätmeid. Jäätmed liiguvad tehases suletud
süsteemis,  temperatuur kääritusseadmetes on 37–40 kraadi vahel. Protsessi käigus
lagundavad bakterid biomassi väikesteks osadeks ning hilisemas tootmisprotsessis tekitavad
bakterid biogaasi, milles on keskmiselt 50–60% metaani. Selline toorgaas puhastatakse ning
saadakse biometaan, mis on oma omadustelt ja kütteväärtuselt samaväärne maagaasiga.
 
10 kg köögijäätmetest saab toota kuupmeetri biometaani, mis on võrdne liitri bensiiniga.
Biogaasitehas suudab aastas käidelda umbes 20 000 tonni biolagunevaid jäätmeid. Kuna
biojäätmete liigiti kogumine ei ole inimestel veel kinnistunud harjumus, hakatakse
biojäätmeid tehasesse tooma esialgu üle Eesti. 
 
Peamiselt tekivadki toidujäätmed kodumajapidamistes: jäätmeuuringute põhjal tekib Eesti
kodudes aastas kokku umbes 150 000 tonni köögi- ja sööklajäätmeid. Selleks, et kartuli- ja
banaanikoortest saaks gaasi toota, peavad need olema liigiti kogutud. 2023. aasta lõpust on
biojäätmete liigiti kogumine (või tekkekohal ringlussevõtt) üle Eesti kohustuslik. 
 
Kodustest biojäätmetest toodetud gaasiga hakkavad sõitma Tallinna linnaliinibussid ning
kääritusjäägist valmib väetis põllumajandusele
 Maardu biogaasitehase toodangut hakatakse kütusena kasutama Tallinna Linnatranspordi
(TLT) gaasibussides – aastas saab Maardu gaasitehase toodanguga sõita u 50 Tallinna
gaasibussi. EKT Ecobio biometaani vahendab TLT bussidesse Bioforce Infra, kes transpordib
Maardu tehase gaasi TLT tanklatesse.
 
Tehasel on võimekus puhastada võõristega sisendmaterjal (elanikkonnalt, kaubandusest,
jm). Lisaks kääritusprotsessile jäätmed ka kuumutatakse hügieniseerimiseks 70-kraadisel
temperatuuril. Samuti puhastatakse vedelväetis enne põllumajanduses kasutusele võtmist.
Kääritusprotsessist tekib aastas umbes 17 500 tonni digestaati, mida hakatakse pärast
sertifitseerimist kasutama Põhja-Eesti põldude väetamiseks.
 
EKT Ecobio tehase rajamise koguinvesteering oli 14 miljonit eurot, projekti toetas 3,9 miljoni
euroga Keskkonnainvesteeringute Keskus Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. 
 

EKT Ecobio OÜ on ASi Eesti Keskkonnateenused tütarettevõte, mis opereerib Maardu uue
biogaasitehase tööd.