7 põhjust, miks peaks sortima biojäätmeid eraldi

Esiteks, biojäätmed on väga hästi ringlusse võetav materjal – kui koguda biojäätmeid liigiti, jõuab sellest ringlusesse 100%. 

Teiseks, kui panna biojäätmed segaolmejäätmete konteinerisse, satuvad need põletusse või prügilasse, kus lagunemisel eraldub metaan, mis on üks kasvuhooneefekti põhjustavatest gaasidest. 
 
Kolmandaks, biojäätmeid kodustest jäätmetest eraldi sortides on võimalik muuta segaolmejäätmed suuremas mahus materjalidena ringlusse võetavateks. Täna, kus meie segaolmejäätmetes on 30% biojäätmeid, on segaolmejäätmete ringlussevõtt välistatud. 

Neljandaks, biojäätmetest saab toota biogaasi, mida saab kasutada elektri tootmiseks,
majapidamistes kütmiseks või autode kütusena. 

Viiendaks, biojäätmetest saab toota kääritusjääki ehk digestaati, mida kasutatakse
põllumajandusväetisena. 

Kuuendaks, kogudes biojäätmeid liigiti, saab panustada Eesti julgeolekusse, toota ja kasutada
maagaasi asemel järjest rohkem biometaani ja asendada kusagil kaugel toodetud kunstlikud
põlluväetiseid toidujäätmetest toodetud digestaadiga.

Seitsmendaks, biojäätmeid eraldi koguma kohustab jäätmeseadus: kohalikud omavalitsused peavad
korraldama biojäätmete tekkekohal liigiti kogumise või tekkekohal ringlussevõtu.

Milliseid jäätmeid sobib koguda biolagunevate jäätmete konteinerisse:

  • pagaritooted, kohvi- ja teepaks, toidujäätmed, näiteks liha- ja kalajäätmed, köögi- ja puuviljad (sh koorismisjäägid), leib, sai, poolfabrikaadid, juust, või ja margariin ning muud tahked toidujäätmed, näiteks majapidamispaber, pabersalvrätid, paberfiltrid, toataimed ja lõikelilled.

Konteinerisse EI SOBI: 
·      Tavalised kilekotid, toidupakendid, metallpakendid, puitpakendid, klaas ja klaaspakendid
·      Suurtes kogustes vedelad jäätmed (mis võivad transportimisel hakata lekkima või ka konteineri ära lõhkuda)
·      Suured kondid ja munakoored
·      Tekstiil ja nahk
·      Kassiliiv, tuhk, sigaretikonid
·      Muld ja kivid
·      Kiletatud või vahatatud pinnaga või kileaknaga paberkotid
·      Küpsetuspaber
·      Vanad ravimid, jm ohtlikud jäätmed
·      Mähkmed, hügieenisidemed
·      Tolmuimejakotid
·      Kunstlilled, küünlad
·      Lille- ja salatipotid
·      Kõdunenud pruunid puulehed ja puuoksad, haljastusjäätmed